Bayerovo označenie je označenie 1564 jasných hviezd. Toto označenie zaviedol Johann Bayer vo svojom hviezdnom atlase Uranometria v roku 1603. Označenie pozostáva z gréckeho písmena a genitívu latinského názvu súhvezdia, v ktorom sa hviezda nachádza.

Najjasnejšia hviezda v danom dúhvezdí býva spravidla označená ako alfa, menej jasná beta, ešte menej jasná gama, atď. až po omegu. Nie vždy to však platí, napríklad najjasnejšia hviezda v súhvezdí Drak je Etamin (gama Draconis), ale označenie alfa nesie hviezda Thuban. Bayerovo označnie dostalo aj niekoľko nehviezdnych objektov, napr. hviezdokopa Chí Persei alebo Omega Centauri.

Pozri aj upraviť