S/2004 S 11 je jedným z prirodzených satelitov planéty Saturn.