Bestla (mesiac)

mesiac planéty Saturn

S/2004 S 18 je jedným z prirodzených satelitov planéty Saturn.