Bezdrôtová lokálna sieť

Bezdrôtová lokálna sieť (wireless LAN z ang: wireless local area network, skr. WLAN) je lokálna počítačová sieť (LAN), bezdrôtovo spájajúca počítače a ďalšie zariadenia, pokrývajúcu menšiu geografickú oblasť (maximálne do niekoľko km), ako napríklad dom, kanceláriu, alebo skupinu budov. Súčasné WLAN bývajú najčastejšie založené na prepínaných ethernetových sieťach, s bezdrôtovým prepojením najčastejšie pomocou (Wi-Fi, WiMAX, Bluetooth, alebo Irda).

Ethernetová WLAN sieťová karta

Charakteristika upraviť

Siete používajú ako médium na prenos signálu rádiové, mikrovlnné, alebo infračervené vysielanie.

Pre komunikáciu pomocou mikrovlnných frekvencií sa používa pásmo 2,4 GHz (v štandarde 802.11 b a 802.11 g) alebo tiež 5 GHz (v štandarde 802.11 a). Pásmo 2,4 GHz je rozdelené do 20 kanálov v pásme 2,4-2,5 GHz, ktoré sú rozdelené po piatich MHz od 2400 do 2500 MHz. Každý kanál má svoju nosnú vlnu, ktorá je modulovaná pri odovzdávaní informácie.[chýba zdroj]

Prenosová rýchlosť dát je závislá na použitom štandarde a vzdialenosti medzi zariadeniami a je obvykle 11, 22, 44, 54 alebo 108 Mb/s.

Celá infraštruktúra bezdrôtovej siete sa skladá z:

Pozri aj upraviť