Bezvedomie

Život ohrozujúci stav

Bezvedomie je porucha (strata) vedomia a strata schopnosti reagovať na podnety z okolia (svetlo, zvuk, bolesť) ako následok poruchy funkcie mozgu, ale je to aj strata schopnosti reagovať na vnútorné podnety. Je to život ohrozujúci stav, pretože môže spôsobiť poruchy dýchania alebo môže dôjsť k vdýchnutiu (aspirácii) obsahu žalúdka.

Bezvedomie neúrazového pôvoduUpraviť

Príčiny neúrazového bezvedomia sú napríklad opitosť, epilepsia, mdloba, hypoglykémia, cievne mozgové príhody alebo otravy liekmi a inými chemikáliami.

Bezvedomie úrazového pôvoduUpraviť

Príčiny úrazového bezvedomia bývajú poranenia lebky a mozgu, poškodením kostí lebky alebo obalov mozgu.

Prvá pomocUpraviť

Treba skontrolovať, či postihnutý dýcha, ak áno, tak je potrebné dať postihnutého do stabilizovanej polohy a ak nie, je potrebné dať urýchlene umelé dýchanie, pričom treba skontrolovať, či sa v ústnej dutine nenachádzajú nejaké nečistoty, a či nemá postihnutý zapadnutý jazyk. Podľa možnosti sa snažíme zistiť, z čoho bezvedomie vzniklo, teda či nie sú v okolí obaly liekov, fľaše, striekačky a podobne.

Pozri ajUpraviť

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.