Bezvedomie

Život ohrozujúci stav

Bezvedomie je porucha (strata) vedomia a strata schopnosti reagovať na podnety z okolia (svetlo, zvuk, bolesť) ako následok poruchy funkcie mozgu, ale je to aj strata schopnosti reagovať na vnútorné podnety. Je to život ohrozujúci stav, pretože môže spôsobiť poruchy dýchania alebo môže dôjsť k vdýchnutiu (aspirácii) obsahu žalúdka.

Bezvedomie neúrazového pôvoduUpraviť

Príčiny neúrazového bezvedomia sú napríklad opitosť, epilepsia, mdloba, hypoglykémia, cievne mozgové príhody alebo otravy liekmi a inými chemikáliami.

Bezvedomie úrazového pôvoduUpraviť

Príčiny úrazového bezvedomia bývajú poranenia lebky a mozgu, poškodením kostí lebky alebo obalov mozgu.

Prvá pomocUpraviť

 
Záklon hlavy sa v laickej prvej pomoci používa na spriechodnenie dýchacích ciest. Vykonáva sa priložením jednej ruky na bradu, druhej na čelo postihnutého a následným hlbokým záklonom hlavy.

Treba skontrolovať, či postihnutý dýcha. Dýchanie sa kontroluje po spriechodnení dýchacích ciest, čiže po záklone hlavy a nadvihnutí brady postihnutého. Následne treba počas záklonu hlavy aspoň na 10 sekúnd priložiť ucho k ústam postihnutého a sledovať očami, či sa hrudník postihnutého dvíha a zároveň počúvať, či je počuť vydychovanie (pri dýchaní je aj cítiť prúd vydychovaného vzduchu). Ak dýcha, tak je potrebné dať postihnutého do stabilizovanej polohy. Ak nedýcha, tak je potrebné začať s kardiopulmonálnálnou resuscitáciou, tzn. so stláčaním hrudníka a záchrannými vdychmi.

Podľa možnosti sa snažíme zistiť, z čoho bezvedomie vzniklo, teda či nie sú v okolí obaly liekov, fľaše, striekačky a podobne.

Pozri ajUpraviť

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.