Synkopa

Wikimédia:Rozlišovacia stránka

Synkopa môže byť:

  • v jazykovede: zánik hlásky vnútri slova, pozri synkopa (jazykoveda)
  • v medicíne: pozri synkopa (medicína)
  • v hudbe: rytmický útvar alebo rytmická figúra, ktorý/-á vzniká presunutím prízvuku z ťažkej doby na ľahkú, pozri synkopa (hudba)
  • v metrike: prenesenie prízvuku z ťažkej doby na ľahkú
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.