Biomasa (biológia)

Biomasa je množstvo všetkej (nefosílnej) organickej hmoty na určitej ploche alebo v určitom objeme. Existujú rôzne varianty tejto definície, a to najmä takéto:

  • Niekedy definícia zahŕňa nielen samotnú živú hmotu (t.j. bunky), ale aj jej výlučky, odpady a podobné produkty.
  • Niekedy je definícia obmedzená len na suchú biomasu (sušinu)
  • Niekedy je definícia obmedzená len na živú organickú hmotu (nazahŕňa teda mŕtvu organickú hmotu)
  • Niekedy je definícia obmedzená len na rastliny a živočíchy a nezahŕňa mikroorganizmy
  • Niekedy je definícia obmedzená len na hmotu jedinca alebo len na hmotu populácie, teda jedincov jedného druhu.
Obnoviteľné zdroje energie
Geotermálna energia
Vodná energia
Slnečná energia
Veterná energia
Biomasa
Bioplyn
Biopalivo
OTEC
z  d  u
Palivové drevo


Energia biomasy má svoj prapôvod v slnečnom žiarení a fotosyntéze, preto ide o obnoviteľný zdroj energie.

Celková hmotnosť biomasy je zvyčajne stanovená vážením, prípadne aj odhadom z objemu alebo dĺžky tela. U čerstvo ulovených organizmov je stanovená živá alebo čerstvá biomasa. Presnejšie je stanovenie biomasy suchej (sušiny) a sušiny bez popola. Energetická hodnota biomasy je stanovená buď spálením v kalorimetri, alebo na základe podielu proteínov, cukrov a tukov.

Pozri ajUpraviť

Iné projektyUpraviť

ZdrojeUpraviť