Bitka o Ninive (612 pred Kr.)

Bitka o Ninive prebehla v roku 612 pred Kr. Hlavné mesto Asýrie Ninive bolo vydrancované spojenými vojenskými silami Médov a Skýtov.

Bitka o Ninive (612 pred Kr.)
Dátum 612 pred Kr.
Miesto Ninive
Výsledok prehra Asýrie
Protivníci
Asýria Médska ríša a Skýti
Zoznam bitiek pred rokom 601