Blažej Raškai

Blažej Raškai (maď. Ráskai Balázs; † 1517) bol uhorský dvorský hodnostár.

Po smrti Mateja Korvína stál na strane jeho nemanželského syna Jána Korvína a dohodol zmier medzi Huňadyovcami a nastupujúcim kráľom Vladislavom II. Jagelovským.