O potoku v Česku pozri Blatnický potok (prítok Doubravy).

Blatnický potok je potok v dolnom Turci, v juhovýchodnej časti okresu Martin.[1] Je to pravostranný prítok Turca s dĺžkou 16,9 km, je tokom IV. rádu.

Blatnický potok
potok
Zdrojnica Veľký Rakytov, Veľká Fatra
Ústie Turiec, Príbovce
Dĺžka 16,9 km
Povodie Turiec
Rád toku IV.
Hydrologické poradie 4-21-05-081
Číslo recipienta 4-21-05-7158
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Na hornom toku preteká najprv Rakytovskou dolinou, potom bralnatou a krajinársky pôsobivou Blatnickou dolinou. V Turčianskej kotline silne meandruje. Nad obcou Ďanová bol na pravom brehu, na mieste bývalého rašeliniska, vybudovaný Ďanovský rybník (2,97 ha), ktorý je napájaný vodami potoka. Pred obcou Príbovce sa vetví na dve ramená, pričom na pravom je vybudovaná sústava Príbovských rybníkov (10 ha).

Prameň

upraviť

Pramení vo Veľkej Fatre[2] na severozápadnom svahu Veľkého Rakytova (1 142,3 m n. m.) v nadmorskej výške približne 850 m n. m.

Smer toku

upraviť

Od prameňa tečie sprvu severoseverozápadným smerom cez Rakytovskú dolinu, od sútoku s Mohošovom pokračuje severozápadným smerom Blatnickou dolinou. Nad sútokom s Gaderským potokom tečie na krátkom úseku na sever, od sútoku potom k obci Blatnica na severozápad, ešte v intraviláne obce sa následne stáča na sever. Nad obcou Ďanová opäť mení smer toku, tečie severoseverozápadným smerom, pod obcou už tečie k ústiu opäť severozápadným smerom.

Geomorfologické celky

upraviť

Prítoky

upraviť

Ľavé rameno ústi do Turca západne od centra obce Príbovce v nadmorskej výške približne 421,5 m n. m., pravé rameno sa do Turca vlieva severoseverozápadne od centra tejto obce v nadmorskej výške cca 420 m n. m.

Referencie

upraviť
  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-10-25]. Dostupné online.
  2. a b KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-12-13]. Dostupné online.
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-10-25]. Dostupné online.

Súradnice: 48°59′51″S 18°52′39″V / 48,997633°S 18,877511°V / 48.997633; 18.877511