Karlovský potok je potok v dolnom Turci, v južnej časti okresu Martin.[1] Je to ľavostranný prítok Blatnického potoka, meria 6,8 km a je tokom V. rádu.

Karlovský potok
potok
Zdrojnica Blatnica, Mošovská pahorkatina
Ústie Blatnický potok, Príbovce
Dĺžka 6,8 km
Povodie Turiec
Rád toku V.
Hydrologické poradie 4-21-05-081
Číslo recipienta 4-21-05-7161
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň

upraviť

Tečie v Turčianskej kotline, pramení v podcelku Mošovská pahorkatina[2] západne od obce Blatnica v nadmorskej výške približne 525 m n. m.

Opis toku

upraviť

Od prameňa tečie sprvu severovýchodným smerom, následne sa stáča na sever a sprava priberá prítok (474,5 m n. m.) vznikajúci severoseverozápadne od Blatnice. Potom sa koryto esovito stáča, tečie severozápadným smerom, zľava priberá z oblasti Kopaníc, podteká štátnu cestu č. 65 a tečie intravilánom obce Karlová. Na okraji obce sa stáča smerom na sever a pri osade Stariny na ľavom brehu priberá pravostranný Jelšovec. Opätovne podteká cestu I/65, napriameným korytom pokračuje severoseverozápadným smerom a juhovýchodne od obce Príbovce sa v nadmorskej výške 431,9 m n. m. vlieva do Blatnického potoka.[3]

Referencie

upraviť
  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2023-12-13]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-12-13]. Dostupné online.
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2023-12-13]. Dostupné online.