Blok

rozlišovacia stránka

Blok môže byť

 • skupina rovnakých alebo podobných vecí
 • skupina domov vymedzená obvodovými komunikáciami alebo stavebnými čiarami
 • časť väčšieho domu
 • dočasný výplnok sadzby
 • zoskupenie ľudí, spoločenských skupín, organizácií, štátov s podobnými cieľmi alebo záujmami
 • jednotný, jednoliaty celok, kus nejakej hmoty
 • istý úsek trate
 • zariadenie, ktorým sa uzatvára a uvoľňuje vjazd
 • zväzok listov papiera
 • pokladničný lístok
 • valcovaný predvalok, ktorý sa ďalej spracúva na predvalcovacích a dokončovacích tratiach
 • celok vytvorený z niekoľkých častí stroj, napr. blok valcov (spoločne odliate valce piestového spaľovacieho motora)
 • vo volejbale zablokovanie lopty na sieti
 • v atletike: štartovací blok
 • v bridži hláška skokom, ktorej účelom je zablokovať súperov a znemožniť im vylicitovať optimálny záväzok
 • v psychológii: mentálny blok
 • v geológii:
  • ostrohranný úlomok pyroklastických hornín s priemerom cez 64 mm, pozri blok (pyroklastický sediment)
  • ostrohranný úlomok silicklastických usadených hornín s priemerom cez 256 mm, pozri blok (siliciklastický sediment)
  • fragment zemskej kôry alebo litosféry správajúci sa počas tektonických procesov ako samostatné teleseo
 • vo výpočtovej technike: označený úsek textu, ktorý možno naraz zmazať, skopírovať presunúť, zmeniť jeho štýl
 • ruský básnik Alexandr Alexandrovič Blok

Externé odkazy upraviť

 • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.