Bowling je šport. Hra spočíva v zhodení kolkov pomocou gule. Ktorá by mala zasiahnuť všetky kolky. Koliek je 10 v tvare trojuholníka. Na bowling je potrebná špeciálna obuv.

Hranie bowlingu
Pohľad na koniec bowlingovej dráhy
Bowlingová guľa a kolok
Bowlingová herňa

História bowlingu

upraviť

V roku 1930 objavil Sir Flinders Petrie v jednom z egyptských nálezísk predmety, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou slúžili k akejsi prehistorickej forme bowlingu. Ak je táto teória pravdivá, môžeme vznik bowlingu zaradiť až do roku 3200 pred naším letopočtom.

Aj napriek tomu, že názory na túto teóriu sa líšia, je viac než isté, že v 14. storočí nášho letopočtu existovala v Anglicku hra, ktorú môžeme jednoznačne považovať za stredovekú verziu bowlingu. V tomto období existovalo niekoľko variantov hry s kolkami a tiež niekoľko ďalších hier, kde sa loptou vrhalo na iné objekty než sú kolky.

Práve osadníci z Anglicka, Dánska a Nemecka priniesli so sebou ako prví svoje varianty bowlingu tiež do Ameriky, kde sa tento šport teší mimoriadnej obľube. Jeho osud však v tejto krajine tiež nebol jednoduchý. V roku 1841 boli v štáte Connecticut dokonca zákonom zakázané akékoľvek hry založené na tomto princípe.

Napriek tomu, alebo možno práve preto jeho popularita stále rástla. A dnes sa bowlingom aktívne zaoberá viac ako 100 miliónov ľudí vo viac ako 90 krajinách na celom svete.

Opis hry

upraviť

Cieľom hráča bowlingu je zhodiť hodom bowlingovej gule 10 kolkov, ktoré stoja vo vzdialenosti 18,5 metra rozostavané do rovnoramenného trojuholníka. Bowlingová guľa váži od 3,6 do 7,2 kg. Bowling sa hrá na body a vyhráva ten, kto v hre dosiahne najvyššie bodové skóre. V každej hre sa hádže v desiatich kolách po dva hody. Ak zhodí všetkých desať v poslednom kole, má hod navyše. V prípade, že hráč zhodí prvým hodom všetky kolky, druhý hod sa v danom kole nehrá. Každý hod sa považuje za platný, ak bowlingová guľa pretne hraničnú čiaru hracieho územia. Hráč je pri hádzaní nezastupiteľný a k hodu nesmie používať žiadne pomôcky.

Bowling sa hrá na dráhe, ktorá sa člení na tri časti: na kĺzajúcu, na rotujúcu a na oblúkovú. Pomenovania jednotlivých častí vychádzajú zo správania sa bowlingovej gule na dráhe. V prvej časti, ktorá je najviac naolejovaná, guľa kĺže, v druhej sa vytvára jej rotácia a v tretej, ktorá musí byť úplne suchá, sa vytvára oblúk.

Bodovanie

upraviť
  • Strike: ak hráč zhodí všetky kolky prvým hodom, v danom kole už druhýkrát nehádže, ale získa 10 bodov + prémiu v hodnote jeho nasledujúcich dvoch hodov. Ak by trikrát po sebe získal strike, za prvé kolo by získal spolu 30 bodov. Ak hráč v poslednom kole dosiahne strike, má navyše ešte dva hody. Do hodnotenia sa mu však priratúva iba prémia za tieto dva hody.

Príklad:

1. kolo, 1. guľa: 10
2. kolo, 1. guľa: 10
3. kolo, 1. guľa: 10
4. kolo, 1. guľa: 3
4. kolo, 2. guľa: 6

Za prvé kolo získa 30, za 2. 23, za 3. 19 a za 4. 9 bodov, spolu 81 bodov

  • Spare: ak hráč v kole zhodí všetky kolky dvoma hodmi, získa 10 bodov + prémiu za prvý hod nasledujúceho kola.

V desiatich kolách sa dá maximálne získať 300 bodov, musel by však v každom hode získať strike.

Výber bowlingovej gule

upraviť

Výber bowlingovej gule, s ktorou budete hrať, je tiež jedným z rozhodujúcich faktorov úspechu. Dôležitý je priemer otvorov aj vzdialenosť medzi otvormi pre prsty a pre palec. Klasická bowlingová guľa sa drží dvoma prstami a palcom. Prsty by mali byť do otvorov vsunuté po druhý kĺb, palec celý. Dlaň by sa mala voľne dotýkať povrchu gule. Pre hráča je tiež dôležitá hmotnosť bowlingovej gule. Tá je spravidla na guli vyznačená číslom, ktoré udáva hmotnosť gule v librách (1 libra = 0,453 kg). Medzinárodné pravidlá pripúšťajú náčinie s hmotnosťou 6 až 16 libier. Ťažšie gule majú väčší účinok pri zrážaní kolkov. Ženy zvyčajne hrajú s ľahšími guľami, muži s ťažšími.

Hodenie bowlingovej gule

upraviť

Guľa by mala byť hodená vo chvíli, keď míňa členok kĺzajúcej nohy - u ľavákov je to pravá noha, u pravákov ľavá. Guľa by nohu mala míňať vo vzdialenosti cca. 5 cm. V tom okamihu je telo optimálne rozvrhnuté a pripravené zasiahnuť cieľ najpresnejšie.

Mierenie

upraviť

Presne zamieriť je ďalším kľúčom k úspechu v tomto športe. Aj napriek tomu, že zamierenie je súčasťou všetkých loptových hier, v bowlingu sa predsa len odlišuje. Nie je účelné sledovať samotné kolky. Pomôckou k presnému miereniu pri bowlingu sú značky na dráhe.

Literatúra

upraviť
  • JOWDY, John. Technika bowlingu pro maximální skóre. Praha: TALPRESS, 2005. 208 s. ISBN 80-7197-259-2.
  • TÁBORSKÝ, František. Cílové sporty. Praha: Grada Publishing, 2007. 144 s. ISBN 978-80-247-1637-4. Kapitola Bowling, s. 67–71.
  • JOHN, Jiří; NOSEK, Antonín. Bowling a kuželky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2001. 89 s. ISBN 80-247-9048-3.

Pozri aj

upraviť