Bratinovský potok

Bratinovský potok je potok v južnej časti okresu Trenčín. Je to pravostranný prítok Inovca, má dĺžku 4,6 km a je tokom VI. rádu.

Bratinovský potok
Potok
Zdrojnica Močiare, Považský Inovec
Ústie Inovec, Dubodiel
Dĺžka 4,6 km
Povodie Bebrava
Hydrologické poradie 4-21-11-159
Číslo recipienta 4-21-11-1093
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

PrameňUpraviť

Pramení v Považskom Inovci, v podcelku Vysoký Inovec, na juhovýchodnom svahu Močiarov (826,5 m n. m.) v nadmorskej výške približne 620 m n. m.

Opis tokuUpraviť

Od prameňa tečie juhovýchodným smerom popri samote Jedľová na pravom brehu, vytvára oblúk prehnutý na juh a sprava ďalej priberá krátky prítok z lokality Močiar. Potom vstupuje do Nitrianskej pahorkatiny, do časti Bánovská pahorkatina, kde sa najprv esovito stáča, pričom vytvára oblúk prehnutý na juh a sprava priberá prítok zo severoseverozápadného svahu Rovnín (424,0 m n. m.). Následne priberá ľavostranný prítok (304,8 m n. m.) z lokality Bratinovec a ďalej pokračuje juhovýchodným smerom. Na dolnom toku ešte priberá krátky pravostranný prítok z lokality Hrabovka a juhojuhovýchodne od obce Dubodiel ústi v nadmorskej výške cca 276 m n. m. do Inovca.