Briti

rozlišovacia stránka

Briti môžu byť:

Pozri aj upraviť

Referencie upraviť

  1. a b Porovnaj: Považaj, Matej, ed. (2013), „Británia“, Pravidlá slovenského pravopisu (4. nezm. vyd.), VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, str. 155, ISBN 978-80-224-1331-2, https://slovnik.juls.savba.sk/?w=Brit%C3%A1nia&s=exact&c=Q9a1&cs=&d=psp 
  2. a b „Briti“, Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch, Druhý zväzok, Bell-Czy (1. vyd.), Bratislava: Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied, 2001, str. 312, ISBN 80-224-0671-6, „súhrnné označenie obyv.[ateľov] Spojeného kráľovstva (58,4 mil.; 1996): Angličanov (48,7 mil.), Škótov (5,1 mil.), Írov (1,6 mil.), Walesanov (2,9 mil.), Gaelov (80 tis.). Asi 6 % tvoria prisťahovalci predovšetkým z býv.[alých] brit.[ských] kolónií a závislých území, najmä Indovia, obyv. karibských ostrovov, Pakistanci, Bangladéšania, Číňania a Afričania. Často sa pod názvom B.[riti] rozumejú samotní Angličania ako najpočetnejšia a najvýzn.[amnejšia] skupina.“ 
  3. a b „Britové“, Malá československá encyklopedie, I. svazek A – Č (1. vyd.), ACADEMIA, nakladatelství Československé akademie věd, 1984, str. 569, „pův.[odně] keltské kmeny v Anglii podmaněné v 1.st.[oletí] Římany a v 5.st. Germány; keltští B.[ritové] se udrželi pouze v h.[orských] oblastech Walesu, Skotska a Irska, část odešla do Bretaně. Od 18.st. ozn.[ačení] pro občany Velké Britanie.“ 
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.