Bubeník (rozlišovacia stránka)

Bubeník môže byť:

  • v hudbe: hráč na bubon, pozri bubeník
  • v minulosti: obecný zriadenec, ktorý bubnuje a vyhlasuje nariadenia a zvesti[1], pozri bubeník (hlásič)
  • v zoológii: jeden z možných slovenských rodových mien rodov rýb z čeľade sciénovité/bubeníkovité (Sciaenidae)[2], synonymá: sciéna, smuha, pozri pod sciénovité
  1. bubeník. In: Slovník slovenského jazyka (Peciar)
  2. Svet živočíšnej ríše. Martin: Osveta. 1984. S. 33
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.