Burzovo je potok na Strednom Pohroní, v centrálnej časti okresu Zvolen. Je to pravostranný a zároveň v smere toku posledný prítok Neresnice, meria 4,4 km a je tokom V. rádu.

Tečie v Javorí, kde pramení západne od kóty 736 m v nadmorskej výške cca 590 m n. m. pri obci Michalková. V pramennej oblasti tečie na krátkom úseku na západ, SSZ od obce sa stáča a pokračuje smerom na severoseverozápad, pričom jej tok sleduje cesta III. triedy spájajúca Michalkovú s cestou I/66. Na dolnom toku vytvára výrazný oblúk prehnutý na severovýchod a ďalej už tečie západným smerom. Napokon podteká železničnú trať Zvolen – Krupina a v blízkosti osady Šúplatka južne od Zvolena sa v nadmorskej výške približne 319 m n. m. vlieva do Neresnice.