Bystrica (prítok Polerieky)

Bystrica je krátky potok v hornom Turci, v severozápadnej časti okresu Turčianske Teplice. Je to ľavostranný prítok Polerieky, meria 1,8 km a je tokom V. rádu.

Bystrica

(prítok Polerieky)

Dĺžka toku 1,8 km
Plocha povodia ? km²
Rád toku V.
Povodie Turiec
Prameň Chlieviská, Žiar
Ústie Polerieka, Abramová
Hydrologické poradie 4-21-05-054
Číslo recipienta 4-21-05-7455

PrameňUpraviť

Pramení v pohorí Žiar, v podcelku Sokol, na juhovýchodnom svahu Chlievísk (1 024,4 m n. m.) v nadmorskej výške približne 645 m n. m.

Opis tokuUpraviť

Od prameňa tečie sprvu na krátkom úseku juhovýchodným smerom, potom sa prechodne stáča na východ a znovu na juhovýchod. Približne v polovici toku vstupuje do Turčianskej kotliny, do podcelku Valčianska pahorkatina. Pred ústím sa ešte stáča smerom na východ a severne od obce Abramová sa v nadmorskej výške cca 479 m n. m. vlieva do Polerieky. Nepriberá žiadne prítoky.