Bystrina (prítok Brezovského potoka)

Bystrina je potok na Záhorí, v južnej časti okresu Myjava. Je to ľavostranný prítok Brezovského potoka, meria 5 km a je tokom V. rádu.

Bystrina
Dĺžka toku 5 km
Plocha povodia ? km²
Rád toku V.
Povodie Myjava
Prameň Myjavská pahorkatina
Ústie Brezovský potok
Hydrologické poradie 4-13-03-019,-021
Číslo recipienta 4-13-03-1220

Pramení v Myjavskej pahorkatine na južnom úpätí Zadného vŕšku (475,5 m n. m.), na území obce Košariská v nadmorskej výške približne 328 m n. m. Na hornom toku tečie západným smerom cez miestnu časť Dolné Košariská, podteká cestu II. triedy č. 499 a sleduje hranicu CHKO Malé Karpaty. Postupne sa stáča juhozápadným smerom, napája vodnú nádrž Brezová a z nej vyteká juhojuhozápadným smerom. Následne prerezáva výbežok Malých Karpát, pričom oddeľuje masív Baranca (378,2 m n. m.) na pravom brehu od zvyšku pohoria, zľava priberá Baranský potok a oblúkom sa stáča na západ. Napokon preteká intravilánom mesta Brezová pod Bradlom a južne od centra ústi v nadmorskej výške cca 254 m n. m. do Brezovského potoka.