Bytový dom je (podľa Stavebného zákona) budova určená na bývanie, ktorá sa skladá zo štyroch a z viacerých bytov so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie.

Bytový dom

Bytové domy sa rozlišujú podľa rozličných znakov, ktoré umožňujú ich určenie z pohľadu tvaru, podlažnosti, konštrukčného riešenia, tepelnoizolačnej schopnosti, fasád a podobne. Všetky tieto odlišnosti existujúcej zástavby obytných budov sa na Slovensku dajú opisovať charakteristickými znakmi jednotlivých stavebných sústav a ich reprezentantov bodových (vežových) a radových domov.

Pozri aj

upraviť