Capriccio

rozlišovacia stránka

Capriccio [vysl. kaprič(č)o] alebo caprice [vysl. kapris] môže byť v hudbe[1]:

 • pôvodne: polyfónna imitačná skladba,[2] jedna z predchodkýň fúgy, pozri pod fúga
 • a) skladba rozmarného rázu; b) inštrumentálne náročná skladba s prvkami etudy, pozri capriccio (hudobná skladba)

Capriccio môže byť aj:

 • vo výtvarnom umení[1]:
  • typ maľby, ktorá sa skladá z reálnych prvkov, v zobrazenej podobe však neexistuje, pozri capriccio (maľba)
  • v grafike: označenie súboru tlačí, ktoré sú uvedené spoločným tématickým listom, pozri capriccio (grafika)
 • v šachu: situácia, keď jeden z hráčov neohlásene zmení pravidlo a tak vyrieši daný problém[3], pozri capriccio (šach)
 • opera R. Straussa, pozri Capriccio (opera)

ReferencieUpraviť

 1. a b capriccio. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2001. 686 s. ISBN 80-224-0671-6. Zväzok 2. (Bell – Czy), s. 457.
 2. capriccio. In: Malá československá encyklopedie. Vyd. 1. Zväzok I A – Č. Praha : Academia, 1984. 880 s. S. 654.
 3. capriccio. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 5. revid. a dopl. vyd. Bratislava – Prešov : SAMO, 2008. 1184 s. ISBN 978-80-89123-07-0. S. 189-190.


 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.