Carte du Ciel (slov. Mapa oblohy) bol medzinárodný projekt zmapovanie pozícií miliónov hviezd — všetkých hviezd do 11 až 12 magnitúdy. V angličtine bol projekt známy pod názvom Astrographic Chart. Je to pásmový katalóg, ktorý obsahuje pravouhlé súradnice hviezd a ktorý má 18 zón od -90° do +90° v deklinácii na základe pozorovaní z rokov 1890-1950.

Encyklopédia astronómie Tento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZA.