Cegléd je potok v Podunajskej pahorkatine, na území okresu Nové Zámky. Je to ľavostranný prítok Paríža, meria 5 km a je tokom IV. rádu.

Cegléd
potok
Zdrojnica Hronská pahorkatina
Ústie Paríž
Dĺžka km
Povodie Hron
Rád toku IV.
Hydrologické poradie 4-23-05-066
Číslo recipienta 4-23-05-42
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Pramení v podcelku Hronská pahorkatina, v časti Bešianska pahorkatina, pri samote Dobrá voda v nadmorskej výške približne 190 m n. m., severozápadne od obce Svodín. Najprv tečie západoseverozápadným smerom a západne od samoty napája malú vodnú nádrž. Ďalej vteká do Veľkého rybníka (vodná nádrž Rúbaň II), do ktorého sprava ústi krátky prítok prameniaci pod Starým vrchom (216,5 m n. m.). Z rybníka vyteká juhozápadným smerom a pokračuje v blízkosti osady Cegléd na ľavom brehu. Napokon napája ešte Malý rybník (vodná nádrž Rúbaň II), odtiaľ tečie západným smerom a pri obci Rúbaň ústi v nadmorskej výške 128,9 m n. m. do Paríža.