Paríž (rieka)

kanalizovaný vodný tok

Paríž je kanalizovaný vodný tok na južnom Slovensku, na Podunajskej nížine, preteká územím okresu Nové Zámky.[1] Je to pravostranný prítok Hrona s dĺžkou 41,5 km, plochou povodia 224 km² a priemerným prietokom v ústí 0,2 m³/s. Je vodným tokom III. rádu.

Paríž
potok
Zdrojnica Hronská pahorkatina
Ústie Hron
Dĺžka 41,5 km
Povodie 224 km² (22 400 ha)
Povodie Hron
Rád toku III.
Hydrologické poradie 4-23-05-072
Číslo recipienta 4-23-05-18
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:
Parížske močiare pri obci Gbelce, pohľad na východ

Paríž je umelo upraveným nížinným vodným tokom s prevažne vodohospodárskou funkciou (vodné nádrže, zavlažovacie kanály), ako aj významným krajinotvorným prvkom a biotopom vodnej flóry a fauny. Údolím Paríža viedla v dávnej geologickej dobe pradolina, v ktorej na úseku od dnešnej obce Dvory nad Žitavou k obci Strekov tiekla východným smerom Žitava.

Prameň

upraviť

Pramení v Podunajskej pahorkatine, v podcelku Hronská pahorkatina, v časti Bešianska pahorkatina, severne od obce Kolta, v nadmorskej výške približne 188 m n. m.

Opis toku

upraviť

Od prameňa tečie najprv na juh cez obec Kolta, za obcou napája vodnú nádrž Jasová, do ktorej zľava ústi Leština. Ďalej vytvára oblúk, sprava priberá málo vodnatý prítok pretekajúci obcou Jasová a pokračuje obcou Dubník. Tu priberá ľavostranný Háj a za obcou vteká do vodnej nádrže Železná brána. Z nádrže tečie západným smerom, rozširuje svoje koryto a sprava priberá Batov.

Potom sa stáča a tečie juhojuhovýchodným smerom okrajom obce Rúbaň, zľava priberá potok Cegléd, na ktorom boli vybudované dva väčšie a jeden malý rybník. Následne preteká obcou Strekov, stáča sa viac na juhovýchod a preteká rozsiahlym močaristým územím s porastom tŕstia na oboch brehoch. Tu tečie chráneným územím Alúvium Paríža, potom popri obci Nová Vieska a následne vstupuje do NPR Parížske močiare, významného biotopu vodného vtáctva medzinárodného významu. Tu sa vetví na dve ramená (Bočný kanál), pričom sa obe stáčajú na východ a opätovne spájajú za obcou Gbelce (119,2 m n. m.) a zároveň zľava priberá Svodínsky potok.

Na krátkom úseku potom tečie severovýchodným smerom, avšak vzápätí sa stáča na východ. Tečie v blízkosti obce Šarkan a osady Diva, sprava priberá krátky prítok pretekajúci obcou Ľubá a vteká do vodnej nádrže Kamenný most. Do nej sa zľava vlieva Krovina (115,4 m n. m.) a Paríž sa potom stáča na juhovýchod. Preteká okrajom obce Kamenný Most, zľava priberá Kamenínsky kanál a následne ústi do Hrona.[2]

Geomorfologické celky

upraviť

Prítoky

upraviť

Paríž sa vlieva do Hrona východne od obce Kamenný Most v nadmorskej výške 108,4 m n. m.

Iné projekty

upraviť

Referencie

upraviť
  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-09-12]. Dostupné online.
  2. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-09-10]. Dostupné online.


Súradnice: 47°51′12″S 18°40′12″V / 47,853384°S 18,669891°V / 47.853384; 18.669891