Krovina je potok v Podunajskej pahorkatine, na území okresu Nové Zámky. Je to ľavostranný prítok Paríža, má dĺžku 3,1 km a je tokom IV. rádu.

Krovina
potok
Zdrojnica Hronská pahorkatina
Ústie Paríž
Dĺžka 3,1 km
Povodie Hron
Rád toku IV.
Hydrologické poradie 4-23-05-071
Číslo recipienta 4-23-05-24
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Pramení v podcelku Hronská pahorkatina, v časti Strekovské terasy, západne od obce Kamenín v nadmorskej výške približne 142 m n. m. Tečie výlučne juhovýchodným smerom cez intenzívne využívanú poľnohospodársku krajinu. Nepriberá žiadne prítoky. Severovýchodne od obce Ľubá ústi v nadmorskej výške 115,4 m n. m. do vodnej nádrže Kamenný most.