Cena ARCH je cenou časopisu ARCH o architektúre a inej kultúre. Ustanovená je od roku 1998 zakladateľom časopisu ARCH Martinom Mašekom a redakčnou radou časopisu ARCH. Udeľuje sa každoročne. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže ceny bolo pôvodne vydavateľstvo MERITUM, v súčasnosti Vydavateľstvo Eurostav.

CieľUpraviť

Cieľom ceny Arch je vyzdvihnutie architektonickej kvality slovenskej tvorby, ktoré výrazne ovplyvňuje a prispieva k domácemu kultúrno-spoločenskému rozvoju a taktiež k zviditeľneniu slovenskej architektúry v zahraničí.

NominácieUpraviť

Výber realizovaných architektonických diel sa vzťahuje na diela publikované v časopise ARCH v uplynulom roku. V porovnaní s inými architektonickými súťažami, sa do tejto súťaže nedá prihlásiť. Diela do súťaže nominujú členovia redakčnej rady časopisu Arch. Spomedzi nominovaných prác vyberá víťaza, laureáta ceny, medzinárodná porota, ktorá pozostáva z členov redakčnej rady a zahraničných hostí.

Základné kritériáUpraviť

Nominácie sú súhrnom požiadaviek na architektonické dielo, ktorými sú (krása, funkčnosť,stavebná a technická úroveň riešenia). Súčasne sa kladie dôraz i na vzťah diela k aktuálnym tendenciám v európskej architektúre, schopnosť reagovať na tieto vplyvy, orientovať sa v nich a nachádzať vlastné autentické riešenia. Na základe týchto požiadaviek Medzinárodná porota špecifikuje základné kritériá pre proces rozhodovania:

 • Spôsob diela odraziť kultúrnu a hospodársku situáciu krajiny a reakcia na spoločenské podmienky
 • Vyrovnanie architekta s danosťami a problémami miesta, v ktorom dielo riešil a nakoľko bol schopný priestor ovplyvniť
 • Zvládnutie návrhu, premyslenie a funkčnosť
 • Schopnosť architekta postaviť ucelenú koncepciu diela a premietnuť ju do všetkých jeho častí
 • Architektonické a funkčné využitie

Odovzdanie cienUpraviť

Odovzdanie ceny je slávnostným podujatím. Jeho súčasťou je i reprezentačný katalóg nominovaných diel. Katalóg poskytuje jednoduchý prehľad nominovaných diel, ale i záznam z rozhodnutia poroty.

Od roku 2006 je cena Arch zhmotnená v umeleckom artefakte, ktorý bol pre túto príležitosť navrhnutý akademickým sochárom Jozefom Hoborom.

Nositelia ceny ARCHUpraviť

 • Za rok 1998, prvý laureát ceny ARCH

Roman Hájek, spolupráca Andrej Alexy, A.E.F.H., združenie architektov

Dom Kráter, Bratislava

Miesto odovzdania ceny : Gotický kostol Klarisiek v Bratislave

 • Za rok 2007:

Peter Moravčík, Juraj Šujan

Obytný súbor Rozadol, Bratislava

Miesto odovzdania ceny : Design factory v Bratislave

Medzinárodná porota sa pre obytný súbor Rozadol rozhodla pre jeho mnohofunkčnosť. Podľa nej spája rôzne kategórie bývania, obchody, kancelárie i bazén. Mieša tak funkcie mesta, ktoré vytvárajú jeho kultúru.

 • Za rok 2008:

Rodinný dom v Černošiciach od architektov: KSA. Ján Studený, Martin Vojta, spolupráca Matúš Vallo

Miesto odovzdania ceny : Design factory v Bratislave

 • Za rok 2009:

Veža - ateliér A-BKPŠ, Bratislava, Martin Kusý ml., Pavol Paňák, spolupráca Mária Kusá, Jana Paňáková, Martin Kusý ml.

 • Za rok 2010:

Dunajská Inner City Residence, Bratislava, gutgut – Roman Halmi, Peter Jurkovič, Lukáš Kordík, Števo Polakovič

 • Za rok 2011:

Centrála Phoenix Zeppelin, Banská Bystrica, Branislav Hovorka, Štefan Moravčík, Martin Paulíny

Redakčná rada časopisu ARCHUpraviť

LiteratúraUpraviť

 • ARCH o architektúre a inej kultúre, číslo 9 – 10/1998, ročník 3
 • ARCH o architektúre a inej kultúre, číslo 6 – 7/1998, ročník 3

Externý odkazUpraviť