Cerkev (zriedkavejšie cerkov alebo cerkva, zastarano cirkev; z gr. Κυριακη (οικια) — (dom) Pána) je gréckokatolícky alebo pravoslávny chrám.[1][2][3] Gréckokatolíci a pravoslávni pre svoje chrámy nepoužívajú slovo kostol.[4][5][6] V každodennej komunikácii sa tak dá bežne rozlíšiť vierovyznanie podľa toho, či niekto chodí "do cerkvi" alebo "do kostola".[7]

Drevená cerkev v Ladomirovej

Najznámejšími na Slovenskurusínske drevené cerkvi na východnom Slovensku.

Vonkajšia dispozícia

upraviť

Cerkev je zvyčajne postavená tak, že je orientovaná smerom na východ. Na Slovensku je na cerkvách umiestnený trojramenný kríž. Na gréckokatolíckych cerkvách má tento kríž všetky priečne ramená vodorovné, na pravoslávnych cerkvách má spodné rameno šikmé.

 
Interiér cerkvi v Bulharsku

Vnútorné rozdelenie

upraviť

Z priestorového hľadiska sa cerkev sa člení na 3 hlavné časti: predsieň, loď a svätyňu. Okrem pozdĺžneho rozvrhnutia pôdorysu sa cerkvi často stavajú aj do pôdorysu gréckeho kríža. Charakteristickým znakom cerkvi je, že sa tam nachádza ikonostas, ktorý oddeľuje svätyňu od lode. Na ikonostase úplne vpravo v jeho hlavnom rade je umiestnená ikona svätca alebo sviatku, ktorému je daná cerkev zasvätená. Svätyňa, ktorá sa nachádza za ikonostasom je najdôležitejšou časťou cerkvi. Svätyňa symbolicky predstavuje nebeské kráľovstvo. Loď je časť cerkvi, ktorá je určená pre veriacich. Symbolicky predstavuje putujúcu Cirkev. Predsieň bola pôvodne určená pre katechumenov a kajúcnikov a symbolicky predstavuje očistec, resp. trpiacu Cirkev.

Referencie

upraviť
  1. BALÁŽOVÁ, Ľubica, et al. Slovník súčasného slovenského jazyka : A-G. Bratislava : Veda, 2006. ISBN 80-224-0932-4. Kapitola cerkev, s. 416. Tento slovník uvádza, že cerkev je gréckokatolícky, resp. pravoslávny chrám.
  2. Podľa Slovníka cudzích slov (Mária Ivanová-Šalingová - Zuzana Maníková: Slovník cudzích slov. 3. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1990, s. 165. ISBN 80-08-00006-6) je "cerkev -kvi ž. /rus./ pravoslávny kostol". Podľa Veľkého slovníka cudzích slov, 2000 je cerkev "gréckokatolícky kostol".
  3. Podľa Encyklopaedie Beliany "cerkev (rus.) - kostol" - pozri heslo cerkev in: Encyclopaedia Beliana uvádza: "cerkev (rus.) - kostol"
  4. Porov. „Cerkev – zabudnuté slovo?“ In: Miroslav Gavala: Reflexie nad slovanskou duchovnosťou. BYZANT Košice, s. r. o., vydavateľstvo Spolku sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach, 2008. s. 56-58. ISBN 978-80-855-81-47-8
  5. Porov. Schematizmus Prešovskej gréckokatolíckej metropolie 2008. Prešov : PETRA, n. o., 560 s. ISBN 978-80-8099-022-0
  6. SUDOR, Karol. Kostolov sú tisícky, pribúdajú nové. Denník SME, jún 2011, roč. 19, čís. 141, s. 8. ISSN 1335-440X. : "Gréckokatolícka cirkev (nepoužíva termín kostol, ale chrám a cerkov či cerkva)"
  7. Porov. Miroslav Gavala: Reflexie nad slovanskou duchovnosťou. BYZANT Košice, s. r. o., vydavateľstvo Spolku sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach, 2008. s. 57. ISBN 978-80-855-81-47-8

Pozri aj

upraviť

Literatúra

upraviť
  • Mojzeš, Marcel (ed.): Chrám v byzantskej tradícii. z architektonického, ikonografického, liturgického a teologického pohľadu. Prešov : PETRA, n.o., 2008. ISBN 978-80-8099-030-5
  • Drevené gréckokatolícke chrámy na východnom Slovensku : Bardejov a okolie. Prešov : PETRA n.o., 2007. s. 9-20, 142. ISBN 978-80-8099-009-1