Cestná komunikácia

Cestná komunikácia môže byť:

  • cesta (vrátane rýchlostnej cesty) + diaľnica (t. j. „pozemná komunikácia určená na premávku cestných vozidiel prevažne v extraviláne, ktorej charakteristickým znakom je spevnená vozovka s krajnicou“) [1]
  • miestna komunikácia + cesta (vrátane rýchlostnej cesty) + diaľnica (t. j. pozemná komunikácia okrem účelovej komunikácie) [2]
  • staršie: pozemná komunikácia okrem nemotoristickej komunikácie (t. j. okrem komunikácie pre chodcov, cestičky [po česky stezka] a chodníka [po česky pěšina] ) [3][4]

Cestná komunikácia podľa STN 73 6100 z roku 1999[1]Upraviť

Podľa národnohospodárskeho a dopravného významu sa cestná komunikácia delí na tieto druhy:

Ďalšiu charakteristiku cestnej komunikácie (jej vlastníctvo, správu atď.) pozri v článku pozemná komunikácia.

ReferencieUpraviť

  1. a b STN 73 6100 z roku 1999, dostupné online [1], prístup 2017-06-20
  2. pozemní komunikace. In: Technický slovník naučný 6 P – Q. Praha : Encyklopedický dům, 2004. ISBN 80-7335-080-7. s. 263.
  3. STN (ČSN) 73 6100 z roku 1983 (toto znenie normy už nie je platné)
  4. cestná komunikácia. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2001. 686 s. ISBN 80-224-0671-6. Zväzok 2. (Bell – Czy), s. 526.