Chelatóny tiež aj komplexóny sú organické zlúčeniny schopné tvoriť s viacmocnými kovmi dvoj a viacnásobné väzby. Javu sa hovorí chelatácia. Chelatóny 1, 2, 3 a 4 sa využívajú v analytickej laboratórnej praxi ako titračné činidlá pri chelatometrických titráciách. Názov je odvodený z gréckeho výrazu pre klepeto (gr. chelè).

Ión kovu komplexovaný EDTA

Chelatón 1Upraviť

NTA, Kyselina nitrilotrioctová, CAS 139-13-9, Mr 191.142 g/mol, sumárny vzorec C6H9NO6 

Chelatón 2Upraviť

Kyselina etyléndiamínotetraoctová (EDTA), CAS 60-00-4, Mr 292.248 g/mol, sumárny vzorec C10H16N2O8 

Chelatón 3Upraviť

Na2H2.EDTA, Sodná soľ kyseliny etyléndiaminotetraoctovej, CAS 6381-92-6, Mr 372.242 g/mol sumárny vzorec C10H18N2Na2O10 

Chelatón 4Upraviť

CDTA, Kyselina 1,2-diaminocyklohexán-N,N,N´,N´-tetraoctová monohydrát, CAS 13291-61-7, Mr 364,355 g/mol, sumárny vzorec C14H24N2O9 

ZdrojeUpraviť

  • EUROchem [1]
  • LookChem