Chelatometria

Chelatometria (tiež aj chelatometrická titrácia) je druh volumetrickej metódy využívajúca tvorbu farebného komplexu na indikovanie konca titrácie – bodu ekvivalencie. Komplexometrické titrácie sa používajú často na určenie zmesi rôznych kovových iónov v roztoku. Ako indikátory sú používané indikátory, ktoré v bode ekvivalencie výrazne menia sfarbenie. Ako titračné roztoky sa používajú roztoky chelatónov.

Reakcie chelatometrických titráciíUpraviť

Teoreticky môže byť použitá každá komplexačná reakcia pre volumetrickú titráciu, ktorá:

  1. reakcia dosiahne rovnováhu v čo najkratšom čase po každom prídavku činidla.
  2. nevznikajú interferencie – ovplyvnenie. Je potrebná postupná tvorba rôznych komplexov kovov v roztoku s titrantom, ak v roztoku je viac ako jeden určovaný kovový prvok.
  3. je dostupný komplexometrický indikátor schopný určiť bod ekvivalencie s dostatočnou presnosťou.

Titračné látkyUpraviť

V praxi je najobvyklejšie používaný titračný roztok Chelatónu 3 – EDTA

IndikátoryUpraviť

Najpoužívanejší indikátor je Murexid.

Pozri ajUpraviť

ZdrojUpraviť