Choreografia (kompozícia pohybu)

Choreografia (gr.) je výber a časová aj priestorová organizácia technických a výrazových prostriedkov pre vyjadrenie obsahu tanca. Aj príslušný odbor/náuka. V balete je choreografia aj režisérska práca pri nácviku, kompozícii, stvárnení javiskového baletu.