Chrípková pandémia v roku 2009

Chrípková pandémia v roku 2009 bola pandémia nového variantu chrípkového vírusu typu A podtypu H1N1 (písané aj A/H1N1) šíriaca sa u ľudí, ktorá vypukla v apríli v roku 2009 Mexiku a postupne sa šírila do USA a do ďalších krajín. O názvoch chrípky pozri nižšie.

     štáty s potvrdenými smrteľnými prípadmi
     štáty s potvrdenou infekciou chrípky
     štáty s podozrením na infekciu chrípky

Charakteristika

upraviť

Symptómy sú teplota nad 39 stupňov, častý kašeľ, bolesti hlavy a svalov, nádcha, zápal hrdla, slabosť a únava. Prenos je kvapkami z nosa a úst alebo priamym dotykom. Inkubačná doba je 1 až 8 dní. Choroba je vysoko nákazlivá. Vakcína špeciálne na tento typ vírusu existuje, začne sa však predávať až od októbra 2009.Chrípka typu A (H1N1)sa dá liečiť Oseltamivirom a Zanamivirom.

Situácia na Slovensku

upraviť

Dňa 28. mája 2009 sa ochorenie vyskytlo aj na Slovensku. V priebehu trvania epidémie na Slovensku bolo ochorenia oficiálne preukázané u 1210 ľudí (máj 2009 - apríl 2010). Najskôr boli vyšetrované všetky osoby prichádzajúce zo zahraničia, ktoré vykazovali klinické príznaky chrípky. Na jeseň, v čase maximálneho šírenia pandemickej chrípky boli laboratórne vyšetrované už len hospitalizované osoby s akútnym respiračným ochorením, úmrtia a vzorky zasielané od sentinelových lekárov. Symptómy tohto ochorenia sú podobné ako symptómy chrípky.

Pandemická vakcína bola na Slovensko dovezená v množstve 1 milión dávok. V decembri boli dovezené prvé dodávky. Celé množstvo vakcíny bolo dovezené vo februári 2010. Hlavný hygienik SR priebežne vydával výzvy na očkovanie – pre zdravotníckych pracovníkov, tehotné ženy, rizikové skupiny, osoby zabezpečujúce chod krajiny. Celkovo bolo zaočkovaných 4 910 osôb v starostlivosti vybraných lekárov. Celková zaočkovanos osôb v starostlivosti vybraných lekárov na Slovensku bola cca 1,4 %.

Na toto ochorenie už zomrelo 57 ľudí (z tohto počtu bola v 39 prípadoch zaznamenaná aj iná závažná diagnóza) Pandémia chrípky bola vyhlásená 11. júna 2009 a bola ukončená 10. augusta 2010.

Názov chrípky spôsobujúcej epidémiu

upraviť

Choroba, ktorá vyvolala túto epidémiu, sa zvykne často nazývať rovnako ako ochorenie ošípaných známe pod názvom chrípka ošípaných (angl. swine flu; v slovenčine sa používa aj nesprávny variant prasacia chrípka prevzatý z češtiny). Názov je nevhodný, pretože:

  • vírus je kombináciou génových segmentov vírusov chrípky ošípaných (severomerického variantu a euroázijského variantu), vtáčej chrípky a ľudskej chrípky
  • je sporné, či chrípka pôvodne pochádza z ošípaných a až potom prešla na ľudí
  • môže vyvolať nemiestne obavy z konzumácie bravčového mäsa

Svetová zdravotnícka organizácia pôvodne navrhla názov North American influenza (doslova "severoamerická chrípka"), neskôr spolu s EK názov novel flu virus (doslova "chrípkový vírus nového druhu, neobvyklý/nový chrípkový vírus"), z čoho pochádza názov nová chrípka. V Izraeli zaviedli z náboženských dôvodov názov mexická chrípka, pretože moslimovia a židia považujú bravčové mäso za nečisté, ale toto označenie sa používa aj mimo Izraela.