Chrúst

rozlišovacia stránka
(Presmerované z Chrústy)

Chrúst môže byť:

Chrústy môže byť:

Zdroje Upraviť

  1. Slovenské mená hmyzu. Ed. Oskár Ferianc. 1. vyd. Bratislava : Veda, 1975. 308 s. S. 92 – 93.
  2. Veľká kniha živočíchov. 1. vyd. Bratislava : Príroda, 2019. 344 s. ISBN 978-80-551-6883-8. S. 142.
  3. MADLEN, Ján. Návrh nového slovenského názvoslovia chrobákov (pokračovanie). Československý terminologický časopis (Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied), 1965, roč. IV, čís. 3, s. 180 – 188. Dostupné online [cit. 2022-08-04].
  4. chrúst. In: Slovník slovenských nárečí. 1. vyd. Zväzok I A – K. Bratislava : Veda, 1994. 933 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0183-8. S. 687.
  5. chrúst. In: Slovenský náučný slovník. Ed. Pavel Bujnák. Diel II. E – M. Bratislava–Praha : Litevna, 1932. 379 s. S. 168.
  6. chrúst. In: Historický slovník slovenského jazyka. 1. vyd. Zväzok I A – J. Bratislava : Veda, 1991. 536 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0228-1.
  7. FRANC. V. Systém a fylogenéza živočíchov – bezchordáty (Doplnené a prepracované vydanie). 2007 S. 142 [1]
  8. chrústy. In: BETINA, Vladimír, et al. Malá encyklopédia biológie. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1975. 556 s. (Malá encyklopédia.) S. 197.
  9. Kožehuba J. Prírodopis pre nár. školy. Diel 1. Živočíchopis. Turč. Sv. Martin 1872. S. 27 [2]
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.