Comédie-Française

Francúzsky divadelný súbor

Comédie-Française (slovenský preklad: Francúzska komédia) alebo Théâtre-Français (slov.: Francúzske divadlo), nazývané aj La Maison de Molière (slov.: Molièrov dom), je jediným štátnym divadlom vo Francúzsku, ktoré má stály súbor. Je najvplyvnejšou a najviac chránenou francúzskou kultúrnou inštitúciou. Je vysoko cenená pre vysokú kvalitu jej repertoáru, predstavení a vzdelávania hercov. K umelcom spätým s vyše dvojstoročnou históriou tohto divadla patria aj: Marie Champmeslé, Adrienne Lecouvreur, François Joseph Talma, Sarah Bernhardt a Jean Louis Barrault.

Budova Comédie-Française - Sale Richelieu v súčasnosti.
Budova Comédie-Française - Salle Richelieu v 18. storočí.
Hľadisko Salle Richelieu v 18. storočí.

V súčasnosti divadlo disponuje troma budovami v Paríži, Salle Richelieu, Théâtre du Vieux-Colombier a Studio-Théâtre.

História

upraviť

Comédie-Française vznikla spojením troch najdôležitejších parížskych divadelných spoločností. V roku 1673, po Molièrovej smrti, jeho L'Illustre Théâtre sa spojilo s konkurenčnou spoločnosťou Théâtre du Marais a začali hrávať v Théâtre du Guénégaud. V roku 1680 sa na nariadenie kráľa Ľudovíta XIV. sa Guénégaud spojil s najstaršou divadelnou spoločnosťou v Paríži - Comédiens du Roy z Hôtel de Bourgogne. Novovytvorenej spoločnosti bol priznaný monopol na divadelné predstavenia vo francúzštine na území Paríža a na predmestiach. Názov Comédie Française bol vybraný preto, aby bol súbor odlíšený od Comédie Italienne, súboru, ktorý hrával predstavenia v štýle talianskej commedie dell'Arte.

Externé odkazy

upraviť