Cyklotýmia

Cyklotýmia je duševná porucha, charakterizovaná rýchlymi zmenami nálady od depresívnej po hypomanickú, prerušované obdobiami normálnej nálady, ktoré trvajú aspoň dva roky. Príznaky sú miernejšie, nespĺňajú podmienky pre veľkú poruchu nálady. (E. Komárik, 1999)