Cyklus

rozlišovacia stránka

Cyklus môže byť:

 • pravidelne sa opakujúci rad zmien, období, etáp, dejov, akcií, postupov, pracovných úkonov
 • pravidelný kolobeh času
 • ucelený rad, súbor častí tvoriacich vyšší celok
 • niekoľko hudobných, divadelných alebo literárnych diel alebo duševných výtvorov, spojených určitou spoločnou vlastnosťou, najmä témou či myšlienkou; aj souborné uvedenie takýchto diel
 • v ekonómii: skrátene hospodársky cyklus
 • v histórii a sociológii: skrátene sociálny cyklus
 • v biológii: pravidelne v určitom časovom období sa opakujúcí sled dejov v živote organizmov, najmä:
 • v chémii:
 • vo fyzike:
 • v matematike: viacero významov, napríklad:
  • časť permutácie, pozri cyklus (algebra)
  • v teórii grafov: súvislý konečný orientovaný graf, v ktorom z každého uzla jediná hrana vychádza a do každého uzla jediná hrana vstupuje, pozri cyklus (teória grafov)
 • v informatike:
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.