Rad

rozlišovacia stránka

Rad:

 • všeobecne: viac vecí či osôb usporiadaných v jednej línii
 • prenesene:
  • skupina vecí či osôb; kategória
  • väčší alebo neurčitý počet
  • sled; skutočnosť, že niečo/niekto nasleduje podľa času, príčiny, hodnoty a pod.
 • zástup čakajúcich
 • línia sedadiel v kine, divadle a pod.
 • vyššie vyznamenanie, pozri rad (vyznamenanie)
 • obec na Slovensku, pozri Rad (okres Trebišov)
 • v ekonomike: doložka u cenných papierov, pozri rad (doložka) a cenný papier na rad
 • v biológii:
 • v poľnohospodárstve: pás trávy na jeden záber kosy
 • v matematike:
 • vo fyzike: jednotka absorbovanej dávky rádioaktívneho žiarenia a jej značka, pozri rad (jednotka)
 • v stavebníctve a architektúre:
 • v chémii:
  • skupina zlúčenín s podobným usporiadaním atómovej väzby alebo odvodených od spoločnej základnej látky, pozri rad (chémia)
  • rozpadový rad
 • v hudbe: základný element dodekafónie (dvanásťtónovej techniky) teoreticky vypracovaný A. Schönbergom, pozri rad (hudba)
 • v šachu: jeden z 8 vodorovných úsekov šachovnice
 • v oblasti BMX, skejtbordu a podobne skratka z anglického „radical“ v zmysle cool a pod.
 • film z roku 1986 o cyklistovi BMX a jeho tíme, pozri Rad (film)
 • americká funková skupina, pozri rad (skupina)
 • skratka pre Radhorshire


RAD môže byť skratka pre:

Pozri aj

upraviť
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.