Déifobos (starogr. Δηίφοβος – Déifobos, lat. Deiphobus) je v gréckej mytológii syn trójskeho kráľa Priama a jeho manželky Hekaby.

Počas trójskej vojny vynikal ako statočný bojovník, ktorý medzi inými zabil v boji aj veliteľa minyjských odielov Askalafa syna boha vojny Area.

Po smrti svojho brata Parida sa oženil s jeho manželkou Helenou. Podľa iných antických autorov však o ňu najprv súperil s bratom Helenom. Hovorí sa tiež, že Déifobos Helenu nakoniec získal násilím.

Déifobos zahynul pri dobývaní trójskeho hradu Achájcami. Pri tom ho spartský kráľ Menelaos, prvý manžel Heleny, prebodol mečom práve v Heleninej spálni. Tiež je však možné, že ho zabila sama Helena, aby opäť získala Menelaovú priazeň.