Dôstojné je (gr. Άξιον Εστί) je modlitba byzantského obradu, ktorá sa nachádza v božskej liturgii a iných bohoslužbách. Taktiež je to aj názov jedného typu ikony Bohorodičky.

Ikona Dôstojné je z Hory Athos

Znenie modlitby v slovenčine je nasledujúce:

Dôstojné je[1] velebiť teba, Bohorodička, vždy blažená a nepoškvrnená Matka nášho Boha. Čestnejšia si ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, bez porušenia si porodila Boha Slovo, opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.[2]

Niekedy sa na bohoslužbách vyskytuje iba jej druhá časť, tj. od slov „Čestnejšia si...“.

Referencie upraviť

  1. The Official site of the Holy cell "Axion Estin" on Mt. Athos
  2. Pane, zmiluj sa : Modlitebník a spevník gréckokatolíka. Prešov : Vydavateľstvo PETRA, n. o., 2009, s. 16. ISBN 978-80-8099-039-8