Dôverník Štátnej bezpečnosti

Dôverník Štátnej bezpečnosti je jedna z kategórií, vyskytujúcich sa v registroch ŠtB. Dôverník zhromažďoval informácie, ktoré pomáhali kontrarozviedke plniť previerkové, pomocné a orientačné úlohy štátnobezpečnostnej povahy v súvislosti s odhaľovaním alebo objasňovaním protištátnej činnosti.

ZdrojUpraviť

  • Registračné protokoly agentúrnych a operatívnych zväzkov Štátnej bezpečnosti Dostupné online (prístup 31.01.2012)