Dúbravský potok (prítok Hradnej)

Dúbravský potok je potok v Podpoľaní, preteká územím okresov Detva a Zvolen. Je to ľavostranný prítok Hradnej a má dĺžku 8,1 km.

Vzniká bifurkáciou Detvianskeho potoka, ktorý sa na styku Poľany a Zvolenskej kotliny na pravom brehu pri osade Stavanisko v nadmorskej výške okolo 570 m n. m. rozvetvuje. Dúbravský potok tečie sprvu na juhozápad podcelkom Detvianska kotlina, preteká osadou Kostolná a stáča sa na západ. Pokračuje východným okrajom Slatinskej kotliny, sprava priberá prítok (450,5 m n. m.) spod Močilnej skaly (677,9 m n. m.) a pri obci Dúbravy sa stáča na juhozápad, oddeľuje dva masívy podcelku Rohy - Švošť (527,4 m n. m.) na pravom brehu od zvyšku podcelku. Neďaleko areálu bývalých Podpolianskych strojární priberá zľava prítok spod Holého vrchu (568,4 m n. m.) a opäť sa stáča na západ.

Pri osade Malý Sliač sa v nadmorskej výške okolo 355 m n. m. vlieva do Hradnej.