Detviansky potok je potok v Podpoľaní, v okrese Detva.[1] Je to pravostranný prítok rieky Slatina a meria 12,9 km. Na strednom toku (v oblasti Hornej Chrapkovej a nad mestom Detva) výrazne meandruje. Pri osade Stavanisko sa na pravej strane oddeľuje koryto Dúbravského potoka, pokračujúceho na juhozápad.

Detviansky potok
potok
Zdrojnica Poľana
Ústie Slatina
Dĺžka 12,9 km
Povodie Slatina
Rád toku IV.
Hydrologické poradie 4-23-03-025
Číslo recipienta 4-23-03-1899
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň: v pohorí Poľana na juhozápadnom svahu Prednej Poľany (1 367,1 m n. m.) v nadmorskej výške okolo 1 320 m n. m.

Smer toku: od prameňa najpv na juhojuhozápad, potom sa stáča na juhozápad, od osady Kostolná tečie na juh

Geomorfologické celky: 1.Poľana, podcelky Vysoká Poľana a Detvianske predhorie, 2.Zvolenská kotlina, podcelok Detvianska kotlina

Prítoky: zľava Jelšový potok a Nemecká, sprava potok Dolinka

Ústie: do Slatiny na južnom okraji mesta Detva v nadmorskej výške okolo 369 m n. m.

Obce: osada Kostolná a mesto Detva[2]

Územie európskeho významu upraviť

Časť povodia patrí medzi územia európskeho významu na Slovensku. Prioritne chráneným biotopom sú lipovo-javorové sutinové lesy a druhy živočíchov medveď hnedý a vlk dravý.[3] Oba živočíchy sú prioritnými druhmi európskeho významu, ktoré požívajú najvyšší stupeň ochrany európskej environmentálnej legislatívy.

Živočích európskeho významu upraviť

 
Korýtko riečne (Unio crassus), Detviansky potok (28. 7. 2015)

V roku 2013 bola na dolnom toku Detvianskeho potoka objavená a zmapovaná populácia kriticky ohrozeného sladkovodného lastúrnika korýtko riečne (Unio crassus)[4]. Štátna ochrana prírody SR na základe toho zaradila Detviansky potok medzi lokality na ktorých sa sleduje a monitoruje vývoj populácie tohto chráneného živočícha[5].

Referencie upraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-04-15]. Dostupné online.
  2. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-04-15]. Dostupné online.
  3. Lokality Natura 2000 máj 2009
  4. Korýtko riečne - Wikiwand [online]. www.wikiwand.com, [cit. 2020-12-23]. Dostupné online.
  5. korýtko riečne [online]. www.biomonitoring.sk, [cit. 2020-12-23]. Dostupné online.