Nemecká (potok)

Nemecká je to vodný tok v regióne Podpoľanie, na území okresu Detva.[1] Je to ľavostranný prítok Detvianskeho potoka, meria 7,2 km a je tokom V. rádu.

Nemecká
potok
Zdrojnica Malčekova skala, Poľana
Ústie Detviansky potok, Detva
Dĺžka 7,2 km
Povodie Slatina
Hydrologické poradie 4-23-03-024
Číslo recipienta 4-23-03-1901
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Patrí do sústavy pravostranných prítokov rieky Slatina. Celá dĺžka toku je situovaná v lazníckej oblasti mesta Detva, čo významne vplýva na biologické a chemické zloženie vôd. Takmer polovica hornej časti toku je svojou hydromorfológiou podobná odrážkam, teda šírka a hĺbka toku sú v porovnaní s ostatnými časťami toku podstatne menšie a prietok je v lete minimálny.

PrameňUpraviť

Pramení na južnom okraji Poľany, v podcelku Detvianske predhorie, na západnom svahu Malčekovej skaly (744,3 m n. m.) v nadmorskej výške 675 m n. m.

Opis tokuUpraviť

Na hornom toku tečie severojužným smerom neobývaným územím na hranici medzi mestami Hriňová na východe a Detva na západe. Na dolnom toku sa stáča juhozápadným smerom, vteká do katastrálneho územia Detvy a zároveň do celku Zvolenská kotlina (podcelok Detvianska kotlina) a zľava priberá prítok prameniaci na severozápadnom svahu vrchu Nad priekopou (512,6 m n. m.). Následne pokračuje na krátkom úseku severozápadným smerom až k sútoku s pravostranným Brezinským potokom. Odtiaľ už tečie k ústiu opäť juhozápadným smerom. Do Detvianskeho potoka sa vlieva v meste Detva v nadmorskej výške približne 385 m n. m.[2]

ReferencieUpraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-04-15]. Dostupné online.
  2. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-04-15]. Dostupné online.