Dýchací pigment

Dýchací pigment (ďalšie názvy dýchacie farbivo, krvný pigment, krvné farbivo) je chemická zlúčenina, ktorá slúži na prenos dýchacích plynov v tele živočíchov. Dýchacie pigmenty veľmi zefektívňujú prenos dýchacích plynov v telových tekutinách. Dokážu vytvoriť reverzibilnú chemickú väzbu s kyslíkom, ktorý privádzajú k všetkým bunkám, ako aj s odpadovým produktom metabolizmu – oxidom uhličitým, ktorý prenášajú na povrch tela.

Štruktúra hemoglobínu, krvného farbiva stavovcov vrátane človeka

Dýchacie plyny môžu byť buď voľne rozpustené v telových tekutinách (vývojovo staršie skupiny) alebo byť sústredené v špecializovaných krvných bunkách (vývojovo pokročilejšie skupiny).

Okrem kyslíka O2 a oxidu uhličitého CO2 dokážu dýchacie plyny vytvoriť chemickú väzbu s niektorými ďalšími látkami, napríklad s oxidom uhoľnatým CO alebo s kyanovodíkom HCN. Na tieto molekuly dýchacích pigmentov sa potom už nemôže viazať kyslík, čo vedie k otravám.

Poznáme niekoľko skupín dýchacích farbív:

Hemoglobíny, myoglobíny, hemerytríny a chlorokruoríny obsahujú železo, hemocyaníny meď a hemovanadíny vanád.

Iné projektyUpraviť