Dýchací pigment

Dýchací pigment[chýba zdroj] (ďalšie názvy dýchacie farbivo,[chýba zdroj] krvný pigment,[chýba zdroj] krvné farbivo[chýba zdroj]) je chemická zlúčenina, ktorá slúži na prenos dýchacích plynov v tele živočíchov. Dýchacie pigmenty veľmi zefektívňujú prenos dýchacích plynov v telových tekutinách. Dokážu vytvoriť reverzibilnú chemickú väzbu s kyslíkom, ktorý privádzajú k všetkým bunkám, ako aj s odpadovým produktom metabolizmu – oxidom uhličitým, ktorý prenášajú na povrch tela.

Štruktúra hemoglobínu, krvného farbiva stavovcov vrátane človeka

Dýchacie plyny môžu byť buď voľne rozpustené v telových tekutinách (vývojovo staršie skupiny), alebo byť sústredené v špecializovaných krvných bunkách (vývojovo pokročilejšie skupiny).

Okrem kyslíka O2 a oxidu uhličitého CO2 dokážu dýchacie plyny vytvoriť chemickú väzbu s niektorými ďalšími látkami, napríklad s oxidom uhoľnatým CO alebo s kyanovodíkom HCN. Na tieto molekuly dýchacích pigmentov sa potom už nemôže viazať kyslík, čo vedie k otravám.

Poznáme niekoľko skupín dýchacích farbív:

Hemoglobíny, myoglobíny, hemerytríny a chlorokruoríny obsahujú železo, hemokyaníny obsahujú meď a hemovanadíny obsahujú vanád.

Iné projektyUpraviť