Danaova klasifikácia minerálov

Danaova klasifikácia minerálov je systém zadelenia minerálov do skupín, ktorý je založený predovšetkým na chemickom zložení minerálov.

Zakladateľom tejto klasifikácie bol James Dwight Dana, americký geológ a mineralóg. Jeho klasifikáciu neskôr zrevidoval a doplnil jeho syn Edward Salisbury Dana.

Základné delenie upraviť

1 Prírodné prvky a zliatiny
2 Sulfidy
3 Sulfosoli
4 Jednoduché oxidy
5 Oxidy obsahujúce urán a tórium
6 Hydroxidy a oxidy obsahujúce hydroxil
7 Viacnásobné oxidy
8 Viacnásobné oxidy obsahujúce Nb, Ta a Ti
9 Normálne halogenidy
10 Oxohalogenidy a hydrohalogenidy
11 Komplexy halogénov
12 Zlúčeniny halogenidov
13 Hydrogénuhličitany
14 Bezvodé normálne uhličitany
15 Hydratované normálne uhličitany
16a Bezvodé uhličitany obsahujúce hydroxil alebo halogén
16b Hydratované uhličitany obsahujúce hydroxil alebo halogén
17 Zlúčeniny uhličitánov
18 Normálne nitráty (dusičnany)
19 Nitráty obsahujúce hydroxil alebo halogén
20 Zlúčeniny nitrátov
21 Normálne Jodičnany
22 Jodičnany obsahujúce hydroxil alebo halogén
23 Zlúčeniny Jodičnanov
24 Bezvodé boritany
25 Bezvodé boritany obsahujúce hydroxil alebo halogén
26 Hydratované boritany obsahujúce hydroxil alebo halogén
27 Zlúčeniny boritanov
28 Bezvodé kyslé a normálne sírany
29 Hydratované kyslé a normálne sírany
30 Bezvodé sírany obsahujúce hydroxil alebo halogén
31 Hydratované sírany obsahujúce hydroxil alebo halogén
32 Zlúčeniny síranov
33 Selénany a tellurany
34 Seleničitany, telluričitany a síričitany
35 Bezvodé chrómany
36 Zlúčeniny chrómanov
37 Bezvodé kyslé fosfáty, arzeničnany a vanadičnany
38 Bezvodé normálne fosfáty, arzeničnany a vanadičnany
39 Hydratované kyslé fosfáty, arzeničnany a vanadičnany
40 Hydratované normálne fosfáty, arzeničnany a vanadičnany
41 Bezvodé kyslé fosfáty, arzeničnany a vanadičnany obsahujúce hydroxil alebo halogén
42 Hydratované kyslé fosfáty, arzeničnany a vanadičnany obsahujúce hydroxil alebo halogén
43 Zlúčeniny fosfátov, arzeničnanov a vanadičnanov.
44 Antimonitany
45 Kyslé a normálne antimonitany a arzenitany
46 Antimonitany a arzenitany obsahujúce hydroxil alebo halogén
47 Oxosoly vanádu
48 Bezvodé molybdénany a wolfrámany
49 Hydrátované molybdénany a wolfrámany
50 Organické zlúčeniny
51 - 78 Silikáty

Pozri aj upraviť