De Morganove zákony

De Morganove zákony alebo De Morganove pravidlá sú zákony vyjadrujúce vo výrokovej logike vzťah medzi konjunkciou a disjunkciou a v predikátovej logike vzťah medzi generálnymi a existenčnými vetami.

De Morganove Zákony sú nasledujúce dva:

¬(j ∧ y) ≡ (¬ j v ¬ y),

¬(j v y) ≡ (¬ j ∧ ¬ y),

pričom j a y sú formuly výrokového počtu, ∧ je konjunkcia a v je disjunkcia.

Pokiaľ ide o množiny, tak sa de Morganove pravidlá interpretujú takto:

(A U B)´ = ( A´ ∩ B´ ),

(A ∩ B)´ = ( A´ U B´ ),

pričom A a B sú množiny, U je zjednotenie a ∩ je prienik množín.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.