Décius

(Presmerované z Decius)

Décius alebo Decius (po latinsky Decius) (* 200/201 – † 251, Abrittus) bol od roku 249 rímsky cisár.

Décius bol človek surový, ale veľkých koncepcií. Rozhodol sa zreštaurovať upadajúcu štátnu autoritu. Chcel vytvoriť ríšu odolnejšiu voči vonkajším nepriateľom, aby tak dosiahla opäť svoju dávnu slávu. Za prvoradú úlohu si vytýčil utvoriť v ríši jednotu, čo chcel dosiahnuť tým, že zavedie znova jednotné štátne náboženstvo. Tomuto náboženstvu však chcel podrobiť aj všetkých kresťanov, lebo ich pokladal za najnebezpečnejších pre štát. Pri dosahovaní vytýčeného cieľa postupoval plánovite. Mučením, žalárom a prenasledovaním chcel prinútiť kresťanov, aby sa vrátili k pohanstvu. V roku 249 vydal edikt, podľa ktorého každý bez rozdielu, nielen muži, ale aj ženy a deti, musí obetovať bohom. Najviac si dal záležať na biskupoch a kňazoch.

Nakoľko tento cisárov útok prišiel neočakávane, vyvolal u kresťanov veľký rozruch. Mnohí odpadli od viery a boli medzi nimi aj niektorí biskupi a kňazi. Veľa ich však dokázalo cisárovmu nariadeniu vzdorovať a radšej podstúpili mučenícku smrť. Tak sa stal mučeníkom aj pápež Fabián a s ním veľa iných. Prenasledovanie sa skončilo Déciovou smrťou a mnohí sa vrátili do cirkvi.

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Décius