Dekán

rozlišovacia stránka projektov Wikimedia

Dekán môže byť:

  • v chémii: nasýtený alifatický uhľovodík s desiatimi atómami uhlíka[1], pozri dekán (chémia)
  • v astronómii: jasná hviezda alebo ich skupina, pomocou ktorých starovekí Egypťania určovali čas v noci[2], pozri dekán (astronómia)

Referencie upraviť

  1. dekán. In: Slovník súčasného slovenského jazyka. Ed. Alexandra Jarošová, Klára Buzássyová. Zväzok A – G. Bratislava : Veda, 2006. 1134 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0932-4.
  2. Súpis termínov z astronómie. Kultúra slova (Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV a Matica Slovenská), 2017, roč. 51, čís. 1, s. 23. Dostupné online [cit. 2017-07-04]. ISSN 0023-5202.
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.