Demilitarizovaná zóna (všeobecne)

Demilitarizovaná zóna alebo demilitarizované pásmo (niekedy skrátene DMZ) je územie (väčšinou pásmo), na ktorom bola na základe medzinárodnej zmluvy uskutočnená demilitarizácia[1].

Je to teda územie bez vojenskej prítomnosti, v tejto oblasti sa nenachádzajú vojaci, zbrane ani vojenské stanovištia. V oblasti demilitarizovanej zóny nie je možné umiestňovať alebo koncentrovať vojenské jednotky, udržiavať alebo zakladať vojenské objekty akéhokoľvek druhu, je tu zakázaná akákoľvek aktivita ozbrojených síl, k čomu sa väčšinou zaviazali strany na základe mierovej dohody, prímeria alebo inej bilaterálnej či multilaterálnej dohody. Väčšinou je demilitarizovaná zóna hranicou medzi dvoma alebo viacerými vojenskými silami a často ohraničuje oblasti, ktoré sú týmito silami kontrolované. Môže tak tvoriť de facto štátnu hranicu.

Viaceré demilitarizované zóny sa stali neúmyselne oblasťami so zachovanou prírodou (napr. Antarktída), keďže boli považované za nebezpečné miesta alebo boli jednoducho menej vystavené ľudským aktivitám, najmä výstavbe alebo lovu.

Najznámejšia demilitarizovaná zóna sa nachádza v Kórei (38. rovnobežka). Demilitarizované pásmo sa tiež nachádza na hraniciach Srbska a Kosova alebo medzi Podnesterskom a Moldavskom. Tiež medzi Egyptom a Izraelom alebo na Cypre.

Dnes už neexistujúce demilitarizované zóny existovali napr. po prvej svetovej vojne medzi Nemeckom a Francúzskom, alebo po Indočínskej vojne rozdeľovali Severný a Južný Vietnam.

Referencie

upraviť
  1. demilitarizovaná zóna. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2003. 702 s. ISBN 80-224-0761-5. Zväzok 3. (Č – Eg), s. 281.