Demisia (z lat. dimissio[1]) je vzdanie sa funkcie alebo úradu,[2] obyčajne politickej[3].

Referencie upraviť

  1. demission. In: Random House Webster's Unabridged Dictionary, 2nd Ed. with CD-Rom, 2009
  2. demisie. In: Malá československá encyklopedie II D-CH. 1. vyd. Praha: Academia, 1985. s. 71.
  3. demisia. In: Všeobecný encyklopedický slovník, 2002

Pozri aj upraviť